Fondsbegrebet: med særlig fokus på de erhvervsdrivende fonde

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen bliver fondsbegrebet, således som det kom til udtryk i forbindelse med betænkning nr. 920 fra 1982 om fonde, analyseret. Det nugældende fondsbegreb er dannet af en række grundlæggende betingelser. Når grundbetingelserne er opfyldt, foreligger der en fond. I analysen efterprøves nogle af de væsentligste grundbetingelser for, at en henlagt formue til særlige formål under særskilt forvaltning eller bestyrelse kan blive anerkendt som en fond. Særligt kan fremhæves, at forfatterne når frem til, at der ikke grundlag for et civilretligt krav om, at bestyrelsen skal have mindst et uafhængigt medlem af bestyrelsen, samt at stifteren/stifterne og denne/disses rådgiver i forbindelse med stiftelsesprocessen bør være meget omhyggelige med udarbejdelsen af formålsbestemmelsen. Forfatterne inddrager desuden i relevant omfang den nyligt udkomne rapport fra Erhvervsfondsudvalget.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Selskabsret
Issue number1/2
Pages (from-to)90-114
Number of pages25
ISSN1399-140X
Publication statusPublished - 2013

ID: 47372562