De kommunalt ejede landbrugs- og naturarealer og deres anvendelse

Research output: Book/ReportReportResearch

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 8.4 MB, PDF document

Rapporten beskriver resultater fra en analyse af omfanget og anvendelsen af de kommunalt ejede landbrugs- og naturarealer i 2023 på baggrund af eksisterende registerdata. Analysen afgrænses til arealer, der enten er registreret i Landbrugsstyrelsen registre som landbrugsareal og/eller er registreret i Naturstyrelsens registre over arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttelse af naturtyper omfattende de lysåbnetyper eng, hede, mose, overdrev og strandeng.

Rapporten beskriver blandt andet omfanget af de kommunalt ejede landbrugs- og naturarealer, deres landbrugsmæssige drift og brugen af landbrugsstøtte og miljøordninger. Analyserne viser både forskelle mellem de kommunalt ejede arealer og hele landets landbrugs- og naturarealer og forskelle mellem de enkelte kommuner.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Number of pages37
ISBN (Electronic)978-87-7903-922-3
Commissioning body15. juni Fonden
Publication statusPublished - 2024
SeriesIGN Rapport
Numberfebruar 2024

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 382499357