Forhåndstilsagn og aftaler i forvaltningsretten: En tematisk anmeldelse af Roald Hopsnes, «Kommunale forhåndstilsagn - adgangen til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet og rettsvirkningen av slik binding», 2017, Fakbogforlaget, 388 sider

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen beskæftiger sig med nogle af de særegne retlige problemstillinger, der opstår i krydsfeltet mellem den offentlige ret og privatretten, når forvaltningsmyndigheder anvender aftaler til at varetage myndighedsopgaver over for borgere. Anledningen er Roald Hopsnes’ afhandling om »Kommunale forhåndstilsagn«, hvor der lanceres en række nye og opsigtsvækkende synspunkter om emnet. Først præsenteres og diskuteres Hopsnes’ problemformulering, metodiske valg og teoretiske angrebsvinkler som afsæt til refleksioner over, hvordan emnet bedst gribes an retsvidenskabeligt. Dernæst gennemgås og diskuteres Hopsnes’ centrale konklusioner angående kompetence, retsvirkninger og retlige skranker, herunder bl.a. Hopsnes’ teori om »økonomisk ansvar« som hovedretsvirkning, med stadige perspektiver til dansk og pletvist fremmed ret. Endelig kastes et kritisk blik på Hopsnes’ retspolitiske overvejelser, herunder et forslag om generelt at forbyde forhåndstilsagn. Det konkluderes, at afhandlingen udgør et vigtigt bidrag til den nordiske debat om forvaltningsaftaler, men at Hopsnes nok går for langt i sine bestræbelser på at opstille en klar retstilstand på området.
Original languageDanish
Article number3
JournalTidsskrift for Rettsvitenskap
Volume2019
Issue number2
Pages (from-to)163-188
Number of pages26
ISSN0040-7143
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2019

ID: 214125868