Ansvarsgrundlaget i krydsild: Særligt om menneskeretligt »hæftelsesansvar«

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Med afsæt i Green Desert-sagen fokuserer artiklen på spørgsmålet om, hvilket ansvarsgrundlag der gælder ved menneskerettighedskrænkelser. Artiklen giver en forklaring på en række tilsyneladende modsigelser i den foreliggende højesteretspraksis. Der argumenteres for, at EMRK artikel 13 knæsætter et (betinget) objektivt ansvar, som de danske domstole anerkender, men at culpavurderingens subjektive elementer til gengæld er indeholdt i den materielle vurdering af, om der er sket en krænkelse i sager, hvor der er tale om statens »hæftelse« for andres handlinger. I lyset heraf kritiseres landsrettens Green Desert-dom, og der appelleres til en afklaring af retstilstanden.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2021
Issue number1
Pages (from-to)29-34
Number of pages6
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - Feb 2021
EventDanmarks deltagelse i internationale missioner - Kammeradvokaten
Duration: 24 Sep 201924 Sep 2019

Workshop

WorkshopDanmarks deltagelse i internationale missioner
LocationKammeradvokaten
Period24/09/201924/09/2019

ID: 242835955